Maak kennis met List LEX

List LEX bestaat voor alle studenten

Ons doel is om jouw belangen beter te behartigen binnen de Faculteitsraad van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en binnen de Universiteitsraad. We willen onze faculteit en universiteit laten evolueren door haar studenten erbij te betrekken!

Goede vertegenwoordiging

Beter onderwijs!

  • Kwaliteit van het onderwijs
  • Welzijn van studenten
  • Communicatie en transparantie
  • Studiefaciliteiten
  • Gemeenschapsgevoel
  • Duurzaamheid

De Faculteits- en Universiteitsraad spelen een grote rol bij het goed functioneren van de faculteit en universiteit. De Faculteitsraad heeft wettelijk het recht om zaken goed te keuren, op de hoogte te worden gesteld van zaken en initiatiefrecht te hebben. De Universiteitsraad daarentegen streeft ernaar de universiteit te verbeteren door openheid, transparantie en samenwerking binnen de universiteit. Bovendien streven beide raden ernaar om iedere vorm van discriminatie te voorkomen en de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, van mensen met een handicap of een chronische ziekte, en van mensen met een migratieachtergrond te bevorderen (WWW art. 9.32.3 – 4). Degenen die namens List LEX in de Faculteitsraad zitting hebben, richten zich op de volgende punten:

Het aandeel van JFV Ouranos

Deze leden zitten in de Faculteitsraad

Stella Milzarek

Faculteitsraad

Cristian Rusu

Faculteitsraad

Zij strijden namens jou voor alle zaken die studenten belangrijk vinden. De kloof tussen docent en student moet worden overbrugd. Ook moet er meer ruimte zijn voor zelfverbetering en de ontwikkeling van soft skills. Verder moet er meer begeleiding worden geboden aan studenten. Heeft u vragen of opmerkingen voor onze vertegenwoordigers? Stuur dan een mail naar info@jfvouranos.nl!

 

Wil je meer weten over waar

List LEX voor staat?

Programma faculteit

Lees hier ons verkiezingsprogramma voor de Faculteitsraad.

Programma universiteit

Lees hier ons verkiezingsprogramma voor de Universiteitsraad.

Sociale media

Houd @listlexmaastricht op Instagram en Facebook in de gaten om op de hoogte te blijven van alles wat wij binnen de Faculteitsraad realiseren.