Bestuur 2021-2022

V.l.n.r.: Iris Schütt, Louise Thomeer, Emke Vossen, Juno Klerks, Rachelle Rutgrink.

Emke Vossen – Voorzitter
Juno Klerks – Secretaris
Louise Thomeer – Penningmeester
Rachelle Rutgrink – Commissaris Interne Betrekkingen
Iris Schütt – Commissaris Externe Betrekkingen & Vicevoorzitter